Tuimel-Judo

Tuimeljudo richt zich speciaal op kinderen van 4 en 5 jaar. Bij het tuimelen leert het kind zich spelenderwijs valvrij te maken. Daarnaast leert het samenwerken met anderen, zodat sociale vaardigheden beter ontwikkeld worden. Tuimeljudo is verder heel goed voor de motorische ontwikkeling en het is een uitstekende manier voor een kind om zijn/haar energie kwijt te raken.

Per seizoen zijn er enkele lessen waar de leerlingen een examen doen. Bij het examen tuimeljudo kunnen de judoka's tuimels verdienen voor op hun band. Na alle tuimels behaald te hebben, verdient het een gele slip. Op deze manier sluit het tuimeljudo uitstekend aan op de jeugdjudolessen.

Kom vrijblijvend naar een training om een proefles mee te draaien. Heb je vragen neem dan even contact op!

 

De diverse tuimels:

Gele tuimel

In de les hebben ze de achterwaartse tuimel gemaakt en de voorwaartse tuimel. Dit wordt geoefend in de vorm van spelletjes zodat ze vanuit zichzelf kunnen tuimelen. Vanuit "kikkerzit" kunnen ze de achterwaartse tuimel maken.

Ze kunnen in samenwerking met elkaar de achterwaartse tuimel vanuit staande positie maken. De voorwaartse tuimel kan nu zonder hulp gemaakt worden en vanuit ren-situatie.

Oranje tuimel

Ze leren nu ook de tuimel zijwaarts links en rechts. De voorwaartse tuimel kunnen ze nu ook doen door elkaar te laten omrollen. Het stoeien gaat nu ook een rol spelen. Ze mogen elkaar vanuit "kikkerzit" proberen om te duwen.

Groene tuimel

Ze kunnen nu de voorwaartse tuimel over een "bokje" maken. Doordat ze een voet over het bokje heen zetten wordt de tuimel al een judorol. Het kind gaat steeds gemakkelijker "vallen" doordat de oefeningen steeds herhaald worden. Het valbreken begint nu een automatisme te worden. Ze mogen nu op hun knieën stoeien en elkaar proberen om te duwen naar alle kanten. Zo wordt de reactie getraind om onverwachts een val te breken.

Blauwe tuimel

Ze kunnen nu de tuimel achterwaarts door op een bokje te gaan zitten. Het is nu heel belangrijk dat ze de val breken d.m.v. afslaan. Het afslaan wordt al vanaf de eerste les geoefend zodat dit niet meer vreemd is. Ze leren nu ook staand stoeien met elkaar. Ze mogen elkaar proberen om te krijgen met de staphaak (beenworp), die bij het judo ook geleerd wordt. Zo leren ze ook onverwachts hun val te breken.

Bruine tuimel

Als ze eenmaal de bruine tuimel hebben behaald, kunnen ze doorstromen naar het judo. De basis is daarvoor al gelegd. Ze kunnen dan heel gemakkelijk meekomen omdat het valbreken geen probleem meer is en het stoeien met elkaar ook niet onbekend meer is.

 

Judo

De basis van het judo zoals we dat tegenwoordig kennen, wordt gevormd door het jiu-jitsu. Jiu-jitsu is een verzameling verdedigingstechnieken tegen ongewapende en gewapende tegenstanders. Het werd in Japan tot ver in de 19e eeuw beoefend door de klasse der krijgers, de Samurai's. Judo betekent letterlijk zachte weg: Ju is zacht of toegevend (om te overwinnen) en Do is weg of principe. Het uitgangspunt van judo is het gebruik van het lichaamsgewicht en de kracht van een tegenstander om hem of haar te overwinnen. In principe kan een kleine persoon een veel grotere tegenstander overwinnen door vaardigheid, strategie en techniek.

De grondlegger van het judo is de Japanner Jigoro Kano die leefde van 1860 tot 1938. Hij was klein van stuk en niet erg sterk. Hij raakte al vroeg geïnteresseerd in jiu-jitsu omdat dit bekend stond als een methode waarmee grotere en sterkere tegenstanders overwonnen konden worden. Hij leerde in verschillende jiu-jitsu scholen (de ryu's) veel goede technieken, maar hij was toch niet helemaal tevreden. Daarom begon hij met de ontwikkeling van een eigen variant die hij later judo zou noemen. Judo was voor Jigoro Kano meer dan een verzameling technieken. Het was (en is) een methode voor een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

De twee grote principes van Jigoro Kano, die de hoofdpijlers vormen waarop Judo steunt, zijn:

* Maximale doeltreffendheid met een minimum aan inspanning. Het komt niet zozeer op grote kracht aan, maar wel op het doeltreffend gebruik van een kracht.

* Algemene voorspoed voor de hele wereld. Men probeert elkaar te helpen en te begrijpen..

Seiryoku-zen'yo

Maximale doeltreffendheid met een minimum aan inspanning. Het komt niet zozeer op grote kracht aan, maar wel op het doeltreffend gebruik van een kracht.

  Jita-kiyoei

Algemene voorspoed voor de hele wereld.

Judo is bij velen uitsluitend bekend via de wedstrijdsport, maar daarnaast omvat het echter nog ontelbare andere aspecten die het tot een veel completere sport maken. Het kan een waardevolle bijdrage leveren aan de geestelijke en lichamelijke vorming van kinderen. De een leert beter met zijn/haar agressie om te gaan, terwijl de ander leert beter voor zichzelf op te komen. Wereldwijd wordt judo naar schatting door meer dan 8 miljoen mensen beoefend. Het is geschikt voor mensen van alle leeftijden en niveaus en heeft een gunstige invloed op de gezondheid, de fitheid, het uithoudingsvermogen, het zelfvertrouwen, de flexibiliteit, het bewustzijn en de assertiviteit.