Aikido

Aikido is een manier om zich te verdedigen tegen agressie, maar daar stopt het niet. Naast het ontwikkelen van soepelheid, snelheid, en uithouding, wordt er nadruk gelegd op zelfontplooiing, discipline en zelfkennis.

Aikido is ook een filosofie die diepe indrukken achterlaat op de beoefenaar. Het is dus geen sport, maar een discipline die als hoofddoel heeft, niet het leren vechten, maar een volledige beheersing van zichzelf op mentaal,fysiek en spiritueel vlak.

Het is een zeer efficiënte verdedigingskunst die door middel van klemmen, worpen en immobilisatietechnieken een of meerdere aanvallers, gewapend of ongewapend, kan neutraliseren.

De principes van aikido werden ontworpen door MORIHEI UESHIBA die aan de traditionele, zuiver fysische gevechtstechnieken, de morele waarde toevoegde van het menszijn, met als bedoeling een aanvaller het nutteloze van zijn agressiviteit te doen inzien. Het zijn juist deze aspecten die Westerlingen aantrekken, speciaal diegenen die interesse hebben in de Oosterse filosofie en denkwijze.

De ontleding van het woord AIKIDO geeft ons:

AIKI : ”Samenkomen met de ander”, “samenkomen van energieën”

DO : Zoeken naar, de studie, de weg naar

Aiki is een oud begrip in de budo en net daarom heeft O’Sensei dit gekozen als Weg. De Weg van Aiki dus.

Eenheid, mentaal evenwicht en coördinatie zijn kenmerken van de aikidotechnieken die bij regelmatige beoefening een complete opvoeding zijn, zowel:

Fysisch : de regelmatige beoefening van deze discipline ontwikkelt op een harmonieuze manier het lichaam.

Technisch : aangezien de toepassing van de technieken een studie inhouden van zelfcontrole en controle over de agressiviteit van de aanvaller.

Mentaal : de fysische en mentale coördinatie die een noodzaak zijn voor het uitvoeren van de aikidotechnieken brengen, samen met de uiterlijke lichaamsverandering, een mentale metamorfose teweeg = een ideale remedie tegen onze stressvolle wereld.

Hoewel aikidobewegingen uiterlijk zo zacht, rationeel en soepel zijn als de natuur, kunnen ze ook “hard” en vernietigend toegepast worden. De zachte of vriendelijke eigenschap van aikido maakt haar aantrekkelijk voor alle leeftijden.

Aikido kan dus door iedereen beoefend worden, zowel door mannen, vrouwen (ongeacht de leeftijd) als kinderen. Het biedt niet alleen mentale ontwikkeling, maar ook oefening en onderricht in houding en beleefdheid.